BRIS


DSBs nye rapporteringsløsningen for brann- og redningstjenesten har fått navnet BRIS. BRIS står for Brann, Redning, Innrapportering og Statistikk.

Løsningen ble tatt i bruk av brann- og redningsvesenet 1. januar 2016.

Alle oppdrag som registreres i 110-sentralenes oppdragshåndteringsverktøy, overføres automatisk til BRIS. Dette gir fullstendig oversikt over alle oppdragene brann- og redningstjenesten håndterer, samtidig som det letter rapporteringen for ansatte i brann- og redningsvesenene. Dataene som samles inn via BRIS, skal gi et bedre grunnlag for å drive forebyggende arbeid, samt for å utvikle brann- og redningstjenesten både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Målgruppe

Målgruppen for BRIS er 110-sentraler og brann- og redningsvesenet.

Inngang til rapporteringsløsningen finner du her: innmelding.dsb.no/bris

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp ifm. BRIS, ta kontakt med oss på e-post: bris-support@dsb.no