Skjemaelementer

Skjemaelementer som er bygget som en utvidelse av bootstrap.

Inputfelter med ikon/knapp

En utvidet input-group som gjør det mulig å legge ikoner på input-elementer.

{{ (!showcode1) ? "Vis" : "Skjul" }} kode

Select-/ radio-knappeliste

En alternativ presentasjon av en- eller flervalgsknapper der sjekkbokser og radioknapper vises som ordinære knapper.

Er utstyret tatt vare på / satt i karantene?

{{ (!showcode2) ? "Vis" : "Skjul" }} kode

Hjelp-knapp

Hjelpknappen er et gjennomgående element som brukes der det er mer informasjon tilgjengelig.

Det er implementert et Angular-direktiv som forenkler jobben med å bygge markup for hjelpetekster.

Velg fylkesmannsembetet som har utført tilsynet fra nedtrekksmeny.

{{ (!showcode3) ? "Vis" : "Skjul" }} kode