Farligeprodukter.no

I DSBs produktdatabase finner du en oversikt over produkter under DSBs ansvarsområde som er eller kan være farlige. Forhandler, importør eller produsent av produktene har enten blitt pålagt av DSB å iverksette nødvendige tiltak, eller iverksatt tiltakene på egenhånd.

Du finner også produkter som kan være i salg i Norge som DSB har fått melding om fra andre land i Europa. I tillegg har forhandler, importør og produsent en plikt til å melde fra til DSB dersom de oppdager at et produkt de selger er eller kan være farlig for forbruker. Disse produktene vil du også finne i produktdatabasen.

www.farligeprodukter.no

Målgruppe

Målgruppen for farligeprodukter.no er journalister, privatpersoner og fagfolk

Spørsmål vedrørende tjenesten

Spørsmål vedr. "farligeprodukter.no", kan rettes til tlf. 33 41 25 00.