FAST - anlegg og kart


Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlige stoff over visse mengder, skal melde dette til DSB. Løsningen, som heter "FAST - anlegg og kart", inneholder informasjon om ca. 9500 anlegg som lagrer farlig stoff. 

Målgruppe

DSB har lagt til rette for at brannvesen, 110-sentraler, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner får tilgang til informasjon om anlegg med farlig stoff innenfor sitt ansvarsområde. Informasjonen vil være et nyttig verktøy i tilsyns-, og arealplanleggingen i kommuner og fylker.

Tilgang inn til løsningen: https://innmelding.dsb.no/fast/login?1


Spørsmål om tjenesten

Spørsmål om "FAST - anlegg og kart", eller tilganger til løsningen, kan rettes til tlf. 33 41 25 00 eller på e-post til: melding.farlig.stoff@dsb.no