Ikoner og infografikkIkoner brukes til å underbygge kommunikasjonen fra de ulike fagområdene hos DSB. Informasjonsgrafikk brukes som illustrasjoner i rapporter og andre trykksaker.

Hovedikoner

Hovedikonene brukes på DSBs nettsider og i trykksaker. Det finnes en større samling med DSB-ikoner, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på infodesk@dsb.no for å få tilgang til disse.

Informasjonsgrafikk

DSB bruker karakteristiske illustrasjoner og informasjonsgrafikk i sine rapporter og trykksaker. Illustrasjonene er forenklede tegninger/utsnitt av kart og annet vi ønsker å visualisere for å gjøre budskapet enklere å forstå. 

Fargene som brukes er i hovedsak profilfargene, men med innslag også fra tilleggspaletten.