Logo

DSBs logo består av tre elementer – symbol, forkortelse og navnetrekk. Symbolet består av to stjerner som utgjør en lenke. Stjernene symboliserer at DSB er en ledende veiviser med autoritet, mens lenken symboliserer soliditet.

Logoen skal ikke modifiseres og elementene skal kun opptre i de sammensetningene som er vist.

Logovarianter til nedlasting (JPG)

Hovedlogo

Logosymbol og forkortelse uten navntrekk. Forkortelse med symbol kan i enkelte tilfeller stå alene uten navnetrekk. DSBs logo brukes i all hovedsak i sort på hvit bakgrunn, og i negativ på farget bakgrunn.

Logo horisontal tekst

Navnetrekket står på tre linjer med bredden av øverste linje som bredden av navneforkortelsen. 


Logo vertikal tekst

Navntrekket står på tre linjer med høyde på tekstblokk som høyde på kroppen i bokstavene d og b. 

Tilleggslogo horisontal tekst

Spesialvariant som brukes i få tilfeller når navnetrekket bør komme ekstra godt frem. Navnetrekket står på to linjer. 

Logo på farger

Når logoen i farger står på farget bakgrunn er det viktig at kontrasten mellom logo og bakgrunn er tilstrekkelig.

Retningslinjer
- Sort DSB-logo kan stå på lyse bakgrunner som hvit eller oransje
- Hvit logo kan brukes på grå, oransje, hele fargepaletten og profilfoto bakgrunn
- DSB-logo i oransje skal kun brukes på hvit bakgrunn

Reglene gjelder for alle logovarianter.

Logo friområde

For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer.

Avstanden er relatert til høyden på stjernens innside (1x), som vist i figuren. Dette beskyttelsesområdet skaleres
proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand til andre visuelle elementer.

Det er viktig at logoen opptrer som vist her for å bygge en sterk merkevare og styrke gjenkjennelseseffekten.