sikkerhverdag.no

Om sikkerhverdag

Med sikkerhverdag.no vil vi fortelle brukeren hvordan de enkelt kan forebygge uhell hjemme hos seg selv. 

På siden finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser. 

www.sikkerhverdag.no


Målgruppe

Målgruppen for sikkerhverdag er journalister, huseiere, handymenn, småbarnsforeldre og studenter.

Spørsmål om tjenesten

Spørsmål vedr. "sikkerhverdag.no", kan rettes til tlf. 33 41 25 00 eller på e-post: infodesk@dsb.no