Sivilforsvaret.no

Om Sivilforsvaret.no
Nettstedet skal bistå til at Sivilforsvaret fremstår som samfunnsnyttig organisasjon, blir mer forståelig for folk og fremstår som et meningsfullt tjenestested. Sivilforsvaret.no informerer om hva Sivilforsvaret er og gjør, om organisering, om forhold knyttet til gjennomføring av tjenesteplikt, informasjon om beskyttelsestiltak knyttet til tilfluktsrom og varsling, samt generell kontaktinformasjon. 


Målgruppe

Målgruppen for sivilforsvaret.no er tjenestepliktige og befolkningen.

Spørsmål vedrørende. tjenesten

Spørsmål vedr. "sivilforsavare.no", kan rettes til tlf. 33 41 25 00 eller på e-post: infodesk@dsb.no