Stil og tone

DSB skal fremstå helhetlig i alle sammenhenger. Vår ambisjon er å fremstå som en tydelig avsender i all vår kommunikasjon, uavhengig av hvem vi skal snakke med og hvilken kommunikasjonskanal vi bruker.


Profilfoto

Foto er et viktig profilbærende element i DSB. Bildene belyser samfunnet fra alle sider. De skal være samlende og oppleves som nære samtidig som de viser en nerve.Bildene er et viktig profilbærende element i DSB, og profilbildene har en tydelig tilstedeværelse av oransje  og varme. 

DSBs profilfoto brukes bl.a. som bakgrunn på annonser, forside presentasjoner, rollups og messemateriell. 

Det er laget ferdige utsnitt av profilbildene. Liggende A3 som kan fungere på omslag til trykksaker, PPT og messevegg. 
Stående A4 som kan brukes i annonser, roll-up og i layout til trykksaker.


Fotomanér, fagområder

De skal være samlende og oppleves som nære samtidig som de viser en nerve. Med nerve mener vi at fotoet kan vise eller antyder en hendelse som kunne skjedd, eller mennesker det kunne berørt.

Bildene brukes som omslag på trykksaker og utfallende inni trykksaker. Bildene bør ha luft rundt seg, og fokus bør ikke ligge under området for «hånden». Noen ganger kan dette løses ved å speilvende bildet eller zoome inn eller ut. Det kan være menneskelig tilstedeværelse, dramatiske vinkler, et objekt eller lignende man kan beskjære på ulike måter. 


Hånden - et viktig grafisk element

Den grafiske klaffen som er gjennomgående på alle DSBs flater representerer en beskyttende hånd over oss i det norske samfunnet. Denne er med på å bygge DSB som trygg og samlende.

Hånden er et avgrenset område hvor vi plasserer logo, titler og viktig informasjon. Den brukes på alle nivåer fra overordnet til fagområder, med retningslinjer for når DSB er på topp (overordnet) og når  DSB tar en mindre rolle (fagområder).

Baksiden av klaffen inneholder adresse og kontaktinformasjon for Facebook, Twitter, Flickr og Youtube