DSB.noDSB.no skal primært være en verktøykasse for fagmiljøer som er omfattet av regelverket vi forvalter. 
Nettsiden er fokusert på oppgavene til våre brukere. Målet er at brukerne raskt finner de skjemaene, veiledningene, forskriftene eller andre verktøy de trenger i sitt arbeid. 

Det jobbes med en ny modul til DSB.no som egner seg mer til publisering av feature-artikler og prosatekster.   

Målgruppe

Målgruppen for dsb.no er fagfolk innenfor bransjer og fagfelt som er aktuelle for DSB, som brann, el, bergsprengning, håndtering av farlige stoffer, sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester og nødnett, samt personer som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap – for eksempel i kommuner.

Spørsmål vedrørende tjenesten

Spørsmål vedr. "dsb.no", kan rettes til tlf. 33 41 25 00 eller på e-post: infodesk@dsb.no