Bootstrap

DSB bruker Bootstrap som utgangspunkt for sine grensesnitt. En tilpasset bootstrap-stil har blitt laget for å gjøre det enklere å holde seg til DSBs profil.

I tillegg til stilsettingen av de eksisterende komponentene i Bootstrap har det blitt laget noen komponenter spesielt for DSB og en ikonfont som inneholder enfarge-ikoner til bruk i grensesnitt.

Kildekoden for DSB-stilen ligger på Github.