Ikonfont

For å samle, og tilgjengeliggjøre ikoner som brukes på tvers av DSBs tjenester er det laget en ikon-font som inneholder disse som enfarge-ikoner.

Ikonene

Ikonene som finnes i ikonfonten er vist nedenfor.

tank
substance-highly-flammeable
substance-flammeable
search
right
left
home
help
download
down
calendar
back
arrow
{{ (!showcode1) ? "Vis" : "Skjul" }} kode

Størrelser

Ikonfonten inneholder vektorikoner og kan skaleres til størrelsen som ønskes ved å sette font-størrelse, men for enkelhets skyld er det laget et par klasse for praktiske størrelser og alle ikonene kan hentes ut ved å bruke klassenavn som svarer til filnavn for ikonet.

Ved å bruke et i-element med kun icon-tank får man et ikon som samsvarer med skriftstørrelsen i det aktuelle elementet. Om man ønsker et større ikon kan icon-lg brukes for å få et større ikon, og icon-xl for et enda større ikon.

Vanlig ikon:
Stort ikon:
Ekstra stort ikon:
{{ (!showcode2) ? "Vis" : "Skjul" }} kode