Navigasjon

Midtstilte faner

En midtstilt variant av tab-listen som finnes i bootstrap.

{{ (!showcode1) ? "Vis" : "Skjul" }} kode

Topplinje/-meny

Topplinje med tilbakeknapp, logo og inn-/utloggingsknapper.

{{ (!showcode2) ? "Vis" : "Skjul" }} kode

Panel

Navigasjons-/interaksjonselement til bruk på sider der man har mye informasjon å vise og vil gi brukeren muligheten til å klikke på overskriften for å vise innholdet i panelet.

Panel {{ id }}

Litt innhold som ligger i panelet

{{ (!showcode3) ? "Vis" : "Skjul" }} kode