TypografiDet er viktig med konsekvent bruk av typografi for DSB i alle kanaler. Gjennom riktig bruk skaper vi inntrykk av pålitelighet, og det bygges en tydelig visuell identitet .

Archer

Fonten Archer er DSBs profilfont. Det er viktig at denne fonten brukes på alt profilerende materiell. Archer er en åpenhjertig, troverdig og særpreget slab-serif som passer godt til headinger, ingresser, sitater og annen uthevet tekst.

Fonten er lisensiert og kan kjøpes fra typography.com:
http://www.typography.com/font...

Gotham Narrow

Gotham Narrow brukes til annen tekst på overordnet nivå, til f.eks fotnoter og tabelltekster. Denne fonten er moderne, lettlest og plassbesparende.

Fonten er lisensiert og kan kjøpes fra typography.com:
http://www.typography.com/fonts/gotham/styles/gotham1Mercury Text

Mercury Text brukes til løpende mengdetekster for bedre lesbarhet når sidene blir teksttunge som f.eks i Rapporter og andre publikasjoner med mye tekst.

Fonten er lisensiert og kan kjøpes fra typography.com:
http://www.typography.com/fonts/mercury-text/styles/

Profilfonter på web

DSB er konsekvente med typografi også på digitale flater, og har et abonnement for sine profilfonter fra Cloud Typography: http://www.typography.com

Det betyr at nettsiden vil se helt lik ut uansett hvem som åpner den, og hvilken flate den åpnes på. 

For mer informasjon om bruk av fonter på digitale flater ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på infodesk@dsb.no.

Typografi administrative flater

I programmer som Word og PowerPoint, i e-poster og brevmaler erstattes Archer med Rockwell og Gotham Narrow med Arial som er i settet av standardfonter for PC.

Overskrifter og sitater
Som et alternativ til Archer brukes Rockwell som en mer distinkt og dekorativt fontvalg til headinger etc i PPT og word-maler. Rockwell brukes bare på overskrifter og sitater.

Brødtekst
Til løpende tekster i rapporter kan Times New Roman brukes som et alternativ