Publikasjoner og materiell

Trykksaker fra DSB skal følge de retningslinjene som er angitt i malene som er laget for profilen. DSBs maler er delt i to nivåer, et overordnet nivå (øverste rad) og et fagnivå (nederste rad). På brosjyrer og kampanjemateriell står man noe friere.

Overordnet nivå

Framsiden av trykksaker på overordnet nivå har alltid den karakteristiske klaffen og et foto i bakgrunnen. Logoen står alltid øverst. På dette nivået er typografien friere, du kan utheve viktige ord og bruke ulike fontstørrelser for å utheve tall eller viktige ord.

Fagnivå - Tema

Forsidene på tema har den grafiske klaffen og foto for fagområdene i bakgrunnen. Her er logoen satt nederst på klaffen på dette nivået. Typografien her er malbasert med tema fast i toppen på klaffen. Headingen kan settes i tre ulike størrelser mellom de hvite linjene etter antall tegn.

Under den hvite streken er det plass til en ingress, datering, nummerering etc.

På klaffen kan man velge farge fritt fra tilleggspaletten. Det er fint om fargen på klaffen harmonerer, eller står i kontrast til foto som er valgt som bakgrunn.

Bakside

Baksiden av klaffen er standardisert med ikoner for Facebook, Twitter, Flickr og Youtube. Avsender-tekstblokk med adresse og kontaktinformasjon er låst, men feltet for ISBN nummer, annen markering og datering justeres fra trykksak til trykksak. Når trykksaken limfreses og får en rygg, skal tittelen settes i Gotham Narrow Bold som vist i eksempelet.

Rapporter

Forsiden på rapporter er den grafiske klaffen alltid DSB-grå og har en av fargene fra tilleggspaletten som bakgrunn. Bokstaven R ligger ton i ton i bakgrunnen. Fargen som velges på omslaget skal være gjennomgående for hele rapporten.

På rapporter skal logo være nederst på klaffen. Typografien er malbasert, med rapport og årstall fast i toppen på klaffen.

Under den hvite streken er det plass til en ingress, datering, nummerering og annen informasjon.

Nyhetsbrev og faktaark

Forsidene for nyhetsbrev og faktaark har den grafiske klaffen og foto i bakgrunnen. Malene her er noe friere. Her er logoen satt nederst på klaffen for dette nivået. Typografien her er malbasert med Nyhetsbrev eller Fakta fast i toppen på klaffen. Headingen kan settes i tre ulike størrelser mellom de hvite linjene etter antall tegn.

Under den hvite streken er det plass til en ingress, datering, nummerering etc.

På klaffen kan man velge farge fritt fra tilleggspaletten. Det er fint om fargen på klaffen harmonerer, eller står i kontrast til foto som er valgt som bakgrunn.

Stillingsannonser

Eksemplene her viser hvordan annonser kan settes opp med bruk av DSB sine profilelementer. Gjennom konsekvent bruk den trygge hånden, bærende profilbilde, den oransje fargen og typografi bygger man opp en tydelig og trygg profil. Her er har vi forsterket hånden med en liten skygge og omriss.

Modul 22* (liten)
Dette er hovedannonsen med en tradisjonell utlysningstekst. Denne finnes også i en teaser-variant med oransje bakgrunnsfarge. Denne kan kun brukes som teaser, med kort tydelig tekst med stor fontstørrelse. Ellers er faren stor for trykktekniske feil når avisen går gjennom rotasjonspressen.

Modul 33B* (stor)
Dette er en større annonse og brukes gjerne til samleannonser og/eller andre teksttunge annonser. Profilteksten til DSB skal alltid stå i bunnen av annonsen på et oransje eller hvitt felt. 

*Annonsene er moduler fra Aftenposten.

Messemateriell og roll-up

Messeveggene har et stort utfallende profilfoto (øverst i bildet). Denne varianten har «Hånden» satt som hvit strek med negativ logo og negativ tekst.

Roll-up som står sammen med messevegger settes i helfarget DSB-oransje eller DSB-grå. Samme ramme og typografibehandling som messeveggen.

Roll-up som skal stå alene kan brukes med heldekkende profilfoto og tekst inni en oransje, grå eller hvit «hånd».

Bordet er oransje med logo uten tekst.

Roll-up som skal stå alene kan brukes med heldekkende profilfoto og tekst inni en oransje, grå eller hvit «hånd» (midterst i bildet).

På profilfoto kan også hvit strek benyttes som hånd, eller hvit strek rett på DSB-oransje eller DSB-grå.

Når fagenhetene skal bruke roll-up som ikke står sammen med messeveggen kan tilleggspaletten og temafotoene benyttes (nederst i bildet).

Roll up'ene er satt opp i samme mal som overordnet.